Aktuality

Projekt Šablony pro MŠ Odolena Voda

Projekt Šablony pro MŠ Odolena Voda

Projekt je zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí, na vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzájemné spolupráci s jinými školami a setkávání s rodiči.

Projekt Odolena Voda

(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004880)

 

Výše úplaty

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Odolena Voda, okres Praha – východ pro školní rok 2018/2019 činí 690 Kč/měsíc/1 dítě.  

 

Úplata za předškolní vzdělávání v době omezení nebo přerušení provozu  

V kalendářních měsících, kdy je omezen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se stanoví poměrné snížení úplaty podle délky přerušení nebo omezení provozu.

V kalendářních měsících, kdy je provoz mateřské školy zcela přerušen se úplata za předškolní vzdělávání nevybírá. 

 

Osvobození od úplaty

(vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání):

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte 

a)pobírající opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)

b) nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Zákonnému zástupci dítěte, které se nezúčastnilo předškolního vzdělávání v mateřské škole ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze úplatu prominout ze zdravotních důvodů, když tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

 

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny: pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018 - bez přerušení provozu

Vánoční prázdniny: pondělí 24. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019 - přerušení provozu  

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019 - bez přerušení provozu

Jarní prázdniny: 25. 2. až 3. 3. 2019 - bez přerušení provozu

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. - bez přerušení provozu, pátek 19. 4. - státní svátek

 

Nabídka pracovního místa - úklid

Přijmeme spolehlivou paní na odpolední úklid dvou tříd Mateřské školy Odolena Voda, Komenského 307 (od cca 16 – 17:30 hod). 

Náplní práce: vytírání dvou tříd a společné chodby, úklid sociálního zázemí dětí a dospělých, úklid dětského nádobí.

Úvazek: 0,2 hod. – 1,5 hod denně

Nabízíme: 3 100 Kč hrubého/měs.

Přivýdělek je vhodný pro důchodce, pro ženy na MD 

Očekáváme: čistý trestní rejstřík, zodpovědnost, pečlivost

Kontakt: reditelka@msov.cz

 

Platba o hlavních prázdninách

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušený od 23. 7. do 31. 8. 2018.

Platby za prázdniny:

Červenec: úplata 449 Kč + stravné
                stravné 34 Kč/den; 7leté děti 36 Kč/den

Srpen: úplata + stravné 0 Kč

Platbu za prázdniny uhraďte, prosím, bezhotovostně po uzávěrce tj.: od 3. 7. do 13. 7. 2018
Přeplatky se budou vracet bezhotovostně 1. týden v červenci.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován JUDr. Petr Jonáš, advokát, e-mail: dpo@vedomipravnici.cz, tel. 775 689 139

Podrobnější informace naleznete v odkazu GDPR

 

Personální podpora – školní asistentka(projekt šablony) 

Mateřská škola Odolena Voda, v rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ, čerpá personální podporu „školní asistent“. 

Školní asistentka poskytuje větší dočasnou podporu dětem, které ji potřebují (jazyková bariéra, akce školy, porozumění,…). Školní asistentka spolupracuje s učitelkou ve třídě a rodiči dítěte.  

 

Informace pro rodiče

Máte možnost požádat ředitelku školy o nahlédnutí či prostudování těchto dokumentů

 • Školní vzdělávací program „Objevujeme svět pro život“
 • Školní řád mateřské školy
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím, které je povinna poskytnout, které jsou
 • v její působnosti, přitom zachovávat ochranu osobních údajů a která obsahuje veškeré
 • údaje o:
   • - poskytování informací
   • - způsobu a rozsahu zveřejňování informací
   • - omezení práva na poskytování informace
   • - vyřizování žádostí o poskytnutí informace
   • - podávání stížností, oznámení a podnětů
   • - odvolání
 • Výroční zpráva o poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 • Vlastní hodnocení školy - zpráva

 

Paní učitelku máte možnost požádat:

 • nahlédnutí do Třídního vzdělávacího programu každé třídy
 • informace o výchovných a vzdělávacích pokrocích Vašeho dítěte
 • možnost účasti při činnostech dětí ve třídě
 • účast na akcích školy