Objevujeme svět pro život

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil
v mateřské školce.

VlnkaRobert Fulghum