Osvobození od úplaty - školní rok 2024/2025

26.6.2024 Vlnka Eva Boháčková

Osvobození od úplaty - Vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

       a) pobírající opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí)

       b) nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

       c) kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

      d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče  

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

 

Naše mateřská školka zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies