Organizace dne

 • provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 6.30 hod. do 17.00 hod .
 • příchod dětí do mateřské školy se doporučuje do 8.30 hod. Pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody rodičů s učitelkou
 • vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno: od 12.30 do 12.50 hod. Vyzvedávání dětí odpoledne je možné od 15.00 hod. do konce provozu

 

Denní program

06.30 – 09.00 příchod, volné hry a činnosti dětí, pohybové aktivity, individ. činnosti
09.00 – 09.30 svačina
09.30 – 10.00 didakticky cílená činnost
10.00 – 12.00 pobyt venku
12.00 – 13.00 hygiena, doba pro oběd
13.00 – 14.30 odpočinek, relaxační činnosti, poslech pohádek, jiné nespací aktivity,
14.45 – 15.00 svačina
15.00 – 17.00 spontánní hra dětí, skupinové činnosti dle zájmu dětí


Denně jsou zařazovány pohybové aktivity a pobyt venku s ohledem na počasí.
Děti jsou spojovány jen ve výjimečných případech (provozní důvody, onemocnění uč., …)
Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

 

Uspořádání a počet tříd

MŠ Komenského 307
I. BUDOVA 

 • Berušky 25 dětí
 • Sluníčka 25 dětí


II. BUDOVA

 • Koťátka 25 dětí
 • Kuřátka 25 dětí


III. BUDOVA - HB 

 • Včeličky 25 dětí


MŠ Květnová 109

 • Sovičky 21 dětí
 • Želvičky 23 dětí
 • Veverky 21 dětí


MŠ Lidická 224

 • Motýlci 16 dětí
 • Rybičky 16 dětí


MŠ Školní 200

 • Myšky 25 dětí

 

MŠ Revoluční 305

 • Medvídci 25 dětí

Naše mateřská školka zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies